Tất cả bài viết

NGUYỄN TRỊ

(không nói về chúa, chỉ nói vua, 9 ông sau hơi lệch thứ tự lên ngôi vì tui gom về một mối tính cách) Chúng ta...

LÊ TRUNG HƯNG

Bài viết. LÊ MẠT (LÊ TRUNG HƯNG) & NAM - BẮC TRIỀU Dù những năm tháng thịnh vượng của họ Lê đã qua, nhưng con cháu...

LÊ THỊNH

(viết theo thứ tự các đời vua) Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi giặc Minh, giành lại giang sơn nước Nam. Ông lên ngôi,...

TRẦN GIA

Trước khi nghe chuyện Trần gia thì hãy bình tĩnh pha một tách trà (à, mình đổi cà phê được không =)). Vì drama và...

LÝ TRIỀU

Lý triều cơ bản là đơn giản, cao sang, thực sự không có nhiều drama để viết, có 2 drama nhiếp chính nhưng chưa gây...

CƯỠI NGỰA XEM SỬ

Bài viết. MỘT CHIẾC NHÌN RỘNG MỞ Lịch sử của chúng ta…học ở sách giáo khoa =)thì thấy thiếu sót lắm, haha :DTheo các chứng cứ...